עקבו אחרינו

מכרזי כוח אדם

מכרז פומבי מס' 17/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת

מנהל/ת אולם ספורט

לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________


מכרז פומבי מס' 18/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת

רכז/ת חיילים משוחררים במרכז הצעירים

לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________


מכרז פומבי מס' 19/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על איוש משרת

מנהל/ת מרכז צעירים

לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________