עקבו אחרינו

מכרזי כוח אדם

 

 

מכרז פומבי מס' 27/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קריית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:

מנהל/ת אגף לשירותים חברתיים

לחצו כאן לתנאי סף ופרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________  


מכרז פומבי מס' 25/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על איוש משרת

עובד/ת סוציאלי/ת באגף לשירותים חברתיים

 לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________

 

מכרז פומבי 29/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על איוש משרת

מדריכי חבורת רחוב (2)

לפרוייקט "מחוברים"

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

_______________________________________________________________________________________________

 

מכרז פומבי מס' 28/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על איוש משרת

מנהל/ת תכנית

לפרוייקט "מחוברים"

לחצו כאן לפרטים נוספים