עקבו אחרינו

מכרזי כוח אדם

מכרז פומבי מס' 14/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת

רכז/ת תעסוקה לעולי אתיופיה

לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________


מכרז פומבי מס' 13/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת

רכז/ת נוער לעולי אתיופיה

לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________


מכרז פומבי מס' 12/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על איוש משרת

מנהל/ת תכנית לפרוייקט "מחוברים"

לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________


מכרז פומבי 11/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קרית ביאליק על איוש משרת

מדריכי חבורת רחוב (2)

לפרוייקט "מחוברים"

לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________


מכרז פנימי/פומבי מס' 10/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קריית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:

עובד/ת סוציאלי/ת - מתאם/ת לתכנית "מעטפת" לנוער עובר חוק 

לחצו כאן לפרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________


מכרז פומבי מס' 9/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קריית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן: 

עו"ס - היחידה למניעת התעללות בקשישים וטיפול במכורים באגף לשירותים חברתיים

לחצו כאן לפרטים נוספים

 

 

הפרדת פסולת
שיטור עירוני