עקבו אחרינו

מכרזי שירותים ותשתיות

מס' מכרז: 3/2017
שם המכרז: דחיית מועד הגשה - מתן שירותי גיוס משאבים מקרנות עבור עיריית קריית ביאליק
מחיר המכרז: 1000 ₪
מועד אחרון להגשה: 30/3/2017 עד השעה 12:00
איש קשר: טלי סוקניק  04-8780826

להורדה - קובץ א' - מינהלה
להורדה - קובץ ב' - נספחים
להורדה - קובץ ג' - הסכם התקשרות
_______________________________________________________________________________________________________

מס' מכרז: 22/2017
שם המכרז: עבודות פיתוח ותאורה ברחבת אנדרטת הזיכרון לחללי צה"ל
מחיר המכרז: 2,000 ₪
מועד אחרון להגשה: 29/3/2017 עד השעה 12:00
סיור קבלנים חובה:  13/3/2017 שעה 10:00 יציאה מבנין העירייה
 איש קשר: איגור שימונביץ' 04-8780826
_______________________________________________________________________________________________________

מס' מכרז: 20/2017
שם המכרז: הזמנה לקבלת הצעות לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי
מחיר המכרז: 1,000 ₪
מועד אחרון להגשה: 3/4/2017 עד השעה 12:00
איש קשר: ליאור טרגן   04-8780826
_______________________________________________________________________________________________________

מכרז 15/2017
לביצוע עבודות עפר, תשתיות וגשרים במסגרת שכונת נאות אפק בקריית ביאליק
לחצו כאן לפרטים נוספים

להורדה - הזמנה להציע הצעות
להורדה -
חוזה
להורדה - מפרט מיוחד
להורדה - מפרט טכני מיוחד
להורדה - מפרט טכני – הסטת נחל נעמן
להורדה - מפרט בקרת איכות מטעם הקבלן
להורדה - כתב כמויות
להורדה - כתב כמויות - מכרז 3 - נאות אפק
להורדה - דוחות גיאוטכניים : https://jumbomail.me/j/Zwvz7RLjzEOzxA8
להורדה - סקר מצאי עצים - שכונת אפק
להורדה - הנחיות להכנת כתב כמויות למכרז עבודות מוקדמות
להורדה - הנחיות להכנת כתב כמויות למכרז מס' 3
להורדה - התייחסות לפתרון בעיית קונסולידציה  בהתאם למעקב שקיעות סוללות ניסיון ולממצאים עדכניים מהחקירה הגיאוהנדסית

_______________________________________________________________________________________________________


מס' מכרז: 23/2017
שם המכרז: שדרוג מגרש הוקי, שיקום קונסטרוקציה,כיסוי גג ועבודות בניה במתחם חט"ב אפק 
מחיר המכרז: 1000 ₪
מועד אחרון להגשה: 29/3/2017 עד השעה 12:00
סיור קבלנים: 15/3/2017 שעה 11:30 יציאה מבנין העירייה
איש קשר: איגור שימנוביץ  04-8780826

_______________________________________________________________________________________________________


מאגר ספקים וקבלנים לשנת 2017


מכרזים שפורסמו בשנת 2016

מכרזים - רשימת זוכים לשנת 2016

מכרזים שפורסמו בשנת 2015

מכרזים - רשימת זוכים לשנת 2015