פרטי התקשרות

משרד הפנים

שירותי משרד הפנים הניתנים בעירייה:

שלוחת משרד הפנים בקריית ביאליק ניתנת לתושבי העיר בלבד, ונמצאת ליד משרד מבקר העיריה והמחלקה המשפטית.

 • תעודת זהות ראשונה
 • תעודת זהות במקום בלויה
 • דרכון ראשון
 • חידוש דרכון לאחר 10 שנים
 • הארכת תוקף דרכון
 • ברור מען/איתור מען
 • ברור פרטים על נוסע (כניסות/יציאות)
 • תעודת פטירה
 • תעודת לידה
 • תמצית מרשם אוכלוסין
 • אישורי חיים
 • אובדן ת.ז. , ספח, דרכון – יש להגיש בקשה אך ורק במשרד הפנים בחיפה

פרטי התקשרות

כתובת טלפון שעות קבלה
שד' ירושלים 16 קריית ביאליק 04-8780849
ימים א', ג': 08:00-12:00 בבניין העיריה, שד' ירושלים 16
יום ד': 16:00-18:00 בבית יד לבנים, רח' אפרים 28