עקבו אחרינו

מכרזי כוח אדם

מכרז פומבי מס' 45/2016 
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979 
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת
רכז/ת נוער לעולי אתיופיה
לחצו כאן לפרטים נוספים

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי מס' 44/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת
רכז מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול ליוצאי אתיופיה
לחצו כאן לפרטים נוספים

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי מס' 1/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה החברה הכלכלית לפיתוח קרית ביאליק בע"מ על משרת
מנכ"ל/ית החברה הכלכלית קריית ביאליק בע"מ
לחצו כאן לפרטים נוספים

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי מס' 43/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת
רכז/ת תעסוקה לעולי אתיופיה
לחצו כאן לפרטים נוספים

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מכרז פומבי מס' 46/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן
קצין/ת ביקור סדיר לעולי אתיופיה
לחצו כאן לפרטים נוספים