עקבו אחרינו

מכרזי כוח אדם

 

מכרז פומבי מס' 43/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת
רכז/ת תעסוקה לעולי אתיופיה
לחצו כאן לפרטים נוספים

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

מכרז פומבי מס' 46/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן
קצין/ת ביקור סדיר לעולי אתיופיה
לחצו כאן לפרטים נוספים