עקבו אחרינו

מכרזי כוח אדם

מכרז פומבי מס' 34/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת
מנהל מחלקת נוער 
לחצו כאן לפרטים נוספים

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי מס' 31/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קריית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:
עובד שירותי קבורה
לחצו כאן לפרטים נוספים

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

מכרז פומבי מס' 36/2016
בהתאם לסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים תש"מ 1979)
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:
עו"ס מדריך/ה בטיפול משפחתי
לתחנה לטיפול משפחתי בקריית ביאליק
לחצו כאן לפרטים נוספים

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מכרז פומבי 35/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קריית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:
עו"ס קשישים-היחידה למניעת התעללות
באגף לשירותים חברתיים
לחצו כאן לפרטים נוספים