עקבו אחרינו

מכרזי כוח אדם

מכרז פומבי מס' 28/2016
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979
מכריזה עיריית קרית ביאליק על משרת
מזכיר/ת אגף פרוייקטים ותשתיות 
לחצו כאן לפרטים נוספים

שיטור עירוני
הפרדת פסולת