עקבו אחרינו

אגף לשירותים חברתיים

מנהלת האגף: שוש סוקניק
shoshs@qbialik.org.il

האגף נועד לסייע לאדם ברמה פרטנית זוגית משפחתית וקהילתית באותם מקרים בהם הוא מתקשה מבחינה פיזית, כלכלית, נפשית ורגשית.

המחלקה פועלת לקידום ושיפור מצבם של הפרט, המשפחה והקהילה וזאת מתוקף חוקים חברתיים ותקנות משרד הרווחה תוך ביצוע מדיניות משרד הרווחה והרשות המקומית.

במחלקה עובדים סוציאליים שהתערבותם מחולקת עפ"י מומחיות ואזורים בקריית ביאליק. הם מסתייעים בעובדים סמך מקצועיים, מתנדבים, ארגונים ומוסדות התנדבותיים ומקצועיים הבאים לעזור לאוכלוסיה הנזקקת. בנוסף עובדים במחלקה עובדי זכאות ומנהלה.

פרויקטים חברתיים

1. מועדון נייד – ביקור ע"י קבוצת מתנדבים קשיש בבית ומתן הרגשת ביקור מועדון בבית.

2. תעסוקה ביתית לקשישים מרותקי בית (רפוי ועיסוק) – שני פרויקטים לניצולי שואה ולכולם.

3. פרויקט קשרים וכישורים – עם חולי דמנציה שמירה ופיתוח יכולות קוגנטיביות ומוטוריות.

4. פרויקט אוזן קשבת – קשר טלפוני ע"י מתנדבים עם קשיש בודד.

5. מועדונים לקשישים עיוורים ניצולי שואה – רוסית/עברית.

6. מועדון קפה ביאליק – מועדון חברתי לניצולי שואה. 

השרותים הניתנים עפ"י הצרכים השונים של הפונים למחלקה ומוגבלים ע"י תקציבים שאושרו על ידי משרד הרווחה.
סדר העדיפות במתן העזרה והטיפול הוא עפ"י חומרת הבעיות, מידת הסיכון, הסיכוי לשינוי ושיתוף הפעולה של הפונים.

פרטי התקשרות:
כתובת:
רחוב השקדים 5, קריית ביאליק
טלפון: 077-3606699
פקס: 04-8746553
דוא"ל: revahakb@walla.com
שעות קבלה: קבלת קהל לפניות ראשונות: ב‘: 16:00-18:00; ד': 08:00-11:00
קבלת קהל שוטפת על פי תאום עם העו“ס המטפל
מענה טלפוני: א'-ה': 08:00-14:00