עקבו אחרינו

מכרזי כוח אדם

 מכרז פומבי מס' 27/2017

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979

מכריזה עיריית קריית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:

מנהל/ת אגף לשירותים חברתיים

לחצו כאן לתנאי סף ופרטים נוספים

_______________________________________________________________________________________________