עקבו אחרינו

כתובות וטלפונים

שם כתובת טלפון פקס אימייל
מרכזיה שד' ירושלים 16 04-8780878 - -
מוקד עירוני שד' ירושלים 16 04-8780888 04-8708240 moked@qbialik.org.il
לשכת ראש העיר שד' ירושלים 16 04-8780813 04-8732130 yanab@qbialik.org.il
לשכת מנכ"ל שד' ירושלים 16 04-8780812 04-8716386 malia@qbialik.org.il
סמנכ"ל העירייה שד' ירושלים 16 04-8780809 04-8732130 shulia@qbialik.org.il
גזבר העירייה שד' ירושלים 12 04-8780870 04-8780894 lirans@qbialik.org.il
משרד מהנדס העיר שד' ירושלים 16 04-8780820 04-8713271 galits@qbialik.org.il
מבקר העירייה והממונה על פניות הציבור שד' ירושלים 16 04-8780808 04-8781705 eyal@qbialik.org.il
מחלקה משפטית שד' ירושלים 16 04-8780865 04-8712756 anatp@qbialik.org.il
קב"ט עירוני שד' ירושלים 16 04-8780829 04-8732130 zadokc@qbialik.org.il
משאבי אנוש שד' ירושלים 16 04-8780819 04-8706089 mashabei@qbialik.org.il
אגף חינוך שד' ירושלים 16 04-8780830 04-8705953 talis@qbialik.org.il
מדור גנים שד' ירושלים 16 04-8780822 04-8705720 simaa@qbialik.org.il
אגף גיוס משאבים, קשרי חוץ ואירועים שד' ירושלים 16 04-8780840 04-8780843 shagitg@qbialik.org.il
פיקוח עירוני וניקיון שד' ירושלים 16 04-8780853 04-8780800 talih@qbialik.org.il
רישוי עסקים שד' ירושלים 16 04-8780852 04-8780843 ravitb@qbialik.org.il
משרד הפנים שד' ירושלים 16 04-8780849 04-8781705 -
איכות הסביבה שד' ירושלים 16 04-8780864 04-8732073 doritd@qbialik.org.il
תרבות הדיור שד' ירושלים 16 04-8780866 04-8732073 doritd@qbialik.org.il
גבייה ותשלומים שד' ירושלים 12 04-8780884 04-8780894 misim@qbialik.org.il
הנהלת חשבונות שד' ירושלים 16 04-8780879 04-8780817 -
מי ביאליק המייסדים 7 1800-850820 073-2331099 info@mei-bialik.org.il
וטרינר עירוני יוסף לוי 42 04-8711924 04-8757598 elis@qbialik.org.il
מערכות מידע שד' ירושלים 16 04-8780873 04-8780827 dania@qbialik.org.il
מחלקת רכש שד' ירושלים 12 04-8780803 04-8780827 arielan@qbialik.org.il
ארכיון שד' ירושלים 16 04-8780862 04-8780800 melah@qbialik.org.il
גנים ונוף שד' ירושלים 16 04-8780867 - yehudit@qbialik.org.il
מחלקת קליטה דפנה 52 04-8730882 - vikin@qbialik.org.il
אגף לשירותים חברתיים (רווחה) השקדים 5 077-3606699 04-8746553 revahakb@walla.com
רבנות - מועצה דתית הזית 13 04-8700031 04-8716731 -
חברת קדישא הזית 13 04-6996450 04-8716731 -
שירות פסיכולוגי חינוכי הזית 13 04-8705257 04-8707157 -
בית משפט לעיניינים מקומיים דרך עכו 194 04-8748783 04-8748757 -
מרכז צעירים קרן היסוד 64 04-7707400 04-7707403 haime@qbialik.org.il
שיטור קהילתי שד' חן 9 04-9123640 04-7709491 -
חנות מיד ליד נילי 4 04-6894541 - -
א.ש.ק - שירותים קהילתיים לקשיש הנרקיסים 37 04-8704145 04-8708189 -
מרכז גאולים לגיל הזהב קרן קיימת לישראל 75 04-8490149 04-8490148 -
ש.י.ל - שירות יעוץ לאזרח אפרים 28 04-8707230 - -
בית יד לבנים אפרים 28 04-8701035 - -
בית ירקוני אפרים 13 04-8715014 04-8708189 -
אשכול פיס דפנה 52 04-8782300 - -
ספריה עירונית אפרים 30 04-6658602 - inga100@walla.com
קונסרבטוריון דפנה 51 04-8730024 - -
רשת המתנ"סים דפנה 56 04-9128341 04-9128340 advasa6@gmail.com
מועדון דן דן 2 04-8751365 04-8766112 -
מרכז קהילתי צור שלום העלייה 3 04-8779355 - -
מועדון עופרים הגנה 12 04-8715966 - -
מרכז הספורט אפק דרור 2 04-8750865 04-8762592 -
בריכת ביאליק אושה 15 04-8729609 04-8420597 benda@qbialik.org.il