עקבו אחרינו

מחלקה משפטית

יועצת משפטית: עו"ד ענת פרץ
anatp@qbialik.org.il

המחלקה המשפטית מנחה את פעולות העירייה ומוודאת כי הן תואמות את החוק וכי העירייה ממלאת את חובותיה על פי החוק ועושה שימוש נכון בסמכויותיה לתועלת הציבור אותו היא משרתת.

המחלקה המשפטית חולשת על תחומי עיסוק רבים:


ייעוץ משפטי

מתן ייעוץ משפטי שוטף לראש העיר, הנהלת העירייה והמחלקות השונות בעירייה. חוזים ומכרזים טיפול שוטף ומקיף בחוזי ומכרזי העירייה על פי פניות המחלקות והיחידות השונות של העירייה.

חוקי עזר עירוניים המחלקה
המשפטית מטפלת ומקדמת חקיקת חוקי עזר וזאת על מנת לאפשר לעירייה לבצע את הדברים שהיא נדרשת ומוסמכת לעשותם על פי פקודת העיריות. מטרתם של החוקים לדאוג לרווחת התושבים ולסדר הציבורי. ניתן לעיין בחוקי העזר באתר משרד הפנים 

השתתפות בוועדות המועצה
היועצת המשפטית לעירייה משתתפת בועדות העירייה השונות, הן בועדות הרשות והן בועדות החובה.

ליווי פרוייקטים
בצד הטיפול המשפטי השוטף הניתן לכל אחד ואחד ממנהלי העירייה, בכל הפעולות הננקטות על ידם ומצריכות חוות דעת ו/או הנחיות, ו/או הדרכה משפטית, מלווה הלשכה המשפטית פרוייקטים מיוחדים המבוצעים על ידי המנהלים השונים. בכל שלב במהלך גיבושו של פרוייקט, ניתן הליווי המשפטי מתוך מגמה לאפשר את קיומם של הפרוייקטים ולדאוג כי העירייה תפעל על פי הדין תוך ביצועם.

ייצוג העירייה בבתי משפט
ייצוג העירייה בפני משרדי ממשלה
התביעה העירונית משמשת כמנגנון האכיפה של חוקי העזר העירוניים, חוק לימוד חובה וחוק רישוי עסקים. התביעה תומכת בכל הנוגע לעבודת הפיקוח העירוני, לרבות ייעוץ משפטי שוטף וטיפול שוטף בתיקי בית משפט. כמו כן, מעניקה התביעה העירונית טיפול משפטי המסייע בידי היחידה לביקור סדיר באכיפת החוק כנגד הורים אשר מפירים את חובתם על פי חוק לימוד חובה, על ידי משלוח התראות להורים ואף הגשת כתבי אישום. התביעה העירונית מטפלת גם באכיפת חוק רישוי עסקים ומגישה כתבי אישום נגד עסקים הפועלים ללא רשיון או בחריגה בתנאיו.

פרטי התקשרות:
כתובת: שד' ירושלים 16, קריית ביאליק
טלפון: 04-8780865
פקס: 04-8712756
דוא"ל: anatp@qbialik.org.il
שעות קבלה: ב': 08:00-12:00; ד', ה': 10:00-12:00