עקבו אחרינו

עובדות ומספרים

שנת הקמה: 1934

שטח שיפוט: 8470 דונם

אוכלוסיה: 39,000 תושבים (לפי הלמ"ס לסוף דצמבר 2014)

זכרים: 18,800, נקבות: 20,200

בתי אב: 15,454

גידול: 1.1% (הלמ"ס 2014) 

צפיפות: 4,774 תושבים לקמ"ר

לאום ודת: 92.6% יהודים, 7.4% אחרים

ילידים: 60.9% ילידי ישראל, 39.1% ילידי חו"ל (מפקד אוכלוסין 2008)

גבולות: במערב - קריית מוצקין, במזרח - מועצה אזורית זבולון, בדרום - חיפה בדרום, צפון - מועצה אזורית מטה אשר

גובה: 12 מטרים מעל פני הים (ממוצע)

נ.צ.:  35.088407 :Latitude: 32.832154 , Longitude

מדד חברתי כלכלי:  7 (הלמ"ס 2016)

מדד ג'יני*: 0.4204

מקור השם: קרית ביאליק עלתה על הקרקע ב-1934 בסיוע קק"ל. מייסדיה היו עולים מגרמניה בני העלייה החמישית שביקשו
להקים יישוב חקלאי בעל צביון עירוני, המבוסס על סיוע הדדי בין חבריו. תחילה נקרא המקום "שכונת עולי גרמניה", אולם בשנת
הייסוד הלך לעולמו המשורר חיים נחמן ביאליק והיישוב קיבל את שמו.

קריית ביאליק במפקד האוכלוסין 2008  

 

מאפייני משרד הפנים:

סמל רשות: 9500

מחוז: חיפה

מעמד מוניציפלי: עירייה

שנת קבלת מעמד מוניציפלי: 1976

מספר חברי מועצה: 15

סמל ושם ועדת תכנון ובנייה: 352 קריות

מרחק מגבול מחוז תל אביב: 90.6 ק"מ

 

*מדד ג'יני הוא מדד לאי-שוויון בחלוקת ההכנסות שפיתח הסטטיסטיקאי והדמוגרף האיטלקי קורדו ג'יני ושפורסם בשנת 1912
במאמרו "Variabilità e mutabilità" ("שׁוֹ‏נוּ‏ת ומֲשׁתָּ‏נ‏וּ‏ת"). מקדם ג'יני הוא מספר בין 0 ל-1, כאשר 0 מייצג שוויון מוחלט בחלוקת
הכנסות ואילו 0.99 מייצג אי-שוויון מוחלט למעט 1.