עקבו אחרינו

רישוי עסקים

מנהלת המחלקה: אורנה פכטר
orna@qbialik.org.il

חוק יסוד חופש העיסוק קובע, כי כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד, ואין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאין עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים, למנוע סכנות לשלום הציבור ולקיים סידורי בטחון למניעת עבריינות פלילית ופעילות חבלנית, לוודא את של הנמצאים בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – כולל בטיחות העובדים בעסק, למנוע הדבקות ממחלות בעלי חיים וזיהו מקורות המים בחומרי הדברה, דשנים ותרופות, לשמור על בריאות הציבור ולהבטיח את קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות.

חוק רישוי עסקים הוא אחד החוקים החשובים לשמירת רווחתם ואיכות חייהם של אזרחי המדינה, מאחר שהוא מאזן בי ן הזכות המאפשרת לאדם בחברה חופשית לעסוק בכל עיסוק שהוא בוחר לעסוק בו לבין הרצו ן לאפשר לכלל הציבור איכות חיים טובה ובטוחה. לכן , חוק זה מתיר במקרים מסוימים פגיעה בחופש העיסוק, במיוחד כאשר מדובר בעסקים שלפעילותם השלכה על הסביבה ועל ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של הנמצאים בעסק או בסביבתו.

בעל עסק נכבד,

באתר זה ריכזנו עבורך את מרבית המידע הנחוץ לצורך קבלת רישיון להפעלת עסק, שלבי התהליך, התנאים לקבלת רישיון, תקנות, צווים, חוקים, והוראות רשות הרישוי.

התקנות המחייבות הן אלו הנמצאות בתוקף ביום פתיחת העסק ולכן מומלץ להתעדכן מדי פעם בתקנות ובשינויים הקשורים לסוג העסק שלכם.

לקבלת מידע נוסף והבהרות: ניתן לפנות למחלקת רישוי עסקים.

.

_____________________________

מחלקת רישוי עסקים אתכם ובשבילכם

נשמח לענות על כל שאלה
_____________________________ 

                                                                    

פרטי התקשרות:
כתובת: 
שד' ירושלים 16, ת.ד. 110, קריית ביאליק
טלפון: 04-8780850/2
פקס: 04-8780843
דוא"ל: orna@qbialik.org.il
שעות קבלה: א'-ה': 08:00-12:30; או לפי תאום טלפוני.
מענה טלפוני: א', ב', ג', ה': 08:00-15:00; ד: 08:00-13:00, 16:00-18:00